POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLKU

Předseda spolku Parag1iding klub Brno, IČ 64329917 svolává tímto valnou hromadu spolku.

Datum a čas konání valné hromady: 29.4. 2019 od 18 hodin

Místo konání valné hromady: restaurace Montenegro Kotlářská 30, 602 00 Brno

Návrh pořadu jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

2. Schválení změny stanov spolku

3. Schválení hospodaření za rok 2018

4. Plán činnosti spolku na rok 2019 - aktualizace, upřesnění

5. Stanovení členských příspěvků spolku na rok 2019

6. Různé

 

V Bmě 30.3.2019

 

Jiří Kočař

Předseda výboru spolku