Stanovy PGKB

Aktuální verze stanov PGKB (2015-03-23), ke stažení verze Word / PDF

Výbor sdružení

Výbor sdružení tvoří členové:

  • Kočař Jiří
  • Jaromír Pavlík
  • Kuhn Petr

Čísla účtů

Členské příspěvky: 2400316660/2010

Poplatky za vlekání: 2400316660/2010

Registrační poplatky do soutěží (startovné): 2400559814/2010

Jak se stát členem klubu

Členem klubu se může stát každá osoba starší 18 let, mladší se souhlasem zákonných zástupců, která se do klubu řádně registruje, souhlasí s platnými stanovami sdružení a zaplatí registrační poplatek a zaplatí řádný roční členský příspěvek. Členství podléhá souhlasu Výboru sdružení.

 

Přihláška do klubu je ke stažení ve formátu Word a PDF.

 

Číslo účtu pro placení členských příspěvků je: 24 00 31 66 60 / 2010, variabilní symbol: datum narození.

 

On-line přihláška do PGKB.cz