Jak sponzorovat Paraglidng klub Brno o.s.

Vážení současní i budoucí sponzoři klubu, děkujeme Vám za podporu a pozornost, kterou našemu klubu věnujete!

Dovolujeme si zde upozornit, že pro zajištění čistoty a průhlednosti svých financí, přijímá Paragliding klub Brno o. s. finanční sponzorské dary poskytnuté pouze bankovním převodem na účet klubu. Zde je ke stažení Smlouva o poskytnutí finančního daru ve formátu Word a PDF.

 

Nefinanční dary přijímáme pouze po vzájemné dohodě na základě obdobné smlouvy.