Poplatky za provoz na ploše Borotice

Startovné pro plochu Borotice:

  • základní poplatek: 20,-Kč / start
  • komerční létání, tandemy: 50,-Kč / start
  • školy, žáci: 10,-Kč / start
  • členové Paragliding klub Brno: 0,- Kč
  • poplatek odvádí na účet Paragliding klubu Brno vlekař z vybraného startovného po skončení letového dne za všechny vlekané piloty, případně piloti samostatně
  • číslo účtu: 22 00 40 75 41 / 2010, variabilní symbol: datum vlekání, do textu: název vlekací plochy a jméno vlekaře, případně jméno pilota