Jak se stát členem klubu

Členem klubu se může stát každá osoba starší 18 let, mladší se souhlasem zákonných zástupců, která se do klubu řádně registruje, souhlasí s platnými stanovami sdružení a zaplatí registrační poplatek a zaplatí řádný roční členský příspěvek. Členství podléhá souhlasu Výboru sdružení.

 

Přihláška do klubu je ke stažení ve formátu Word a PDF.

 

Číslo účtu pro placení členských příspěvků je: 24 00 31 66 60 / 2010, variabilní symbol: datum narození.

 

On-line přihláška do PGKB.cz