Čísla účtů

Členské příspěvky: 2400316660/2010

Poplatky za vlekání: 2400316660/2010

Registrační poplatky do soutěží (startovné): 2400559814/2010