Valná hromada PGKB 2013

Občanské sdružení Paragliding klub Brno, IČ 64329917

 

svolává tímto valnou hromadu sdružení.

 

Datum a čas konání valné hromady: 11. 12. 2013 od 18 hodin.

 

Místo konání valné hromady: restaurace Stopkova Plzeňská pivnice, 1. patro Česká 5, Brno

 

Návrh pořadu jednání

  1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
  2. Schválení hospodaření za rok 2012
  3. Plán činnosti Občanského sdružení na rok 2014
  4. Stanovení členských příspěvků Občanského sdružení na rok 2014
  5. Různé

 

Martin Lustig
Předseda Občanského sdružení