Podpora Svazu paraglidingu

Díky získané podpoře, kterou našemu klubu poskytl Svaz paraglidingu za účelem rozvoje startovišť, je startovné na plochách Nové Sady a Borotice pro členy Svazu paraglidingu a pro členy Paragliding klubu Brno pro rok 2013 stanoveno na 0,-Kč. Za všechny touto cestou děkujeme vedení Svazu paraglidingu za vstřícný přístup a pomoc.