Poplatky za provoz ploch Nové Sady a Borotice

Paragliding klub Brno je řádným smluvním a výhradním nájemcem startovacích a přistávácích ploch Nové Sady a Borotice

 

Po delším úsilí se nám podařilo provoz pro létání a hlavně vlekání na obou plochách zlegalizovat a vyhnout se tak případným konfliktům s majiteli a případně ostatními uživateli.

 

Zejména v případě Borotic, kde na náš provoz ještě nejsou zcela zvyklí, pak žádáme piloty a vlekaře o smírné a klidné jednání s jinými uživateli plochy a okolí (modeláři, myslivci, zemědělci...).

 

Pro uživatele jsme se rozhodli pro maximální pohodlí a jednoduchost stanovit poplatky za start a nebudeme vybírat žádné roční poplatky. 

 

Startovné pro plochy Nové Sady a Borotice:

  • základní poplatek: 20,-Kč/start
  • komerční létání, tandemy: 50,-Kč/start
  • poplatek odvádí na účet Paragliding klubu Brno vlekař z vybraného startovného po skončení letového dne
  • číslo účtu: 24 00 26 36 50 / 2010, variabilní symbol: datum vlekání, do textu: název vlekací plochy a jméno vlekaře

 

Doplněno 27.3.2012:

Na základě získané podpory ze strany Svazu paraglidingu se pro rok 2013 ceník doplňuje následovně:

 • poplatek školy, žáci: 10,-Kč/start
 • členové Svazu paraglidingu: 0,-Kč/start
 • členové Paragliding klub Brno: 0,-Kč/start