VALNÁ HROMADA KLUBU 2018

POZVÁNKA

NA VALNOU HROMADU SPOLKU PARAGLIDING KLUB BRNO, z.s.

 

Výbor spolku Paragliding klub Brno, IČ 64329917 svolává tímto valnou hromadu spolku.

 

Datum a čas konání valné hromady: 10.12. 2018 od 18 hodin

Místo konání valné hromady: restaurace Montenegro

Kotlářská 30, 602 00 Brno

 

Pořad jednání

1. Zahájení a volba orgánů obecních shromáždění

2. Odvolání a volba členů výboru zapsaného spolku

3. Schválení účetní závěrky za rok 2017

4. Plán činnosti spolku na rok 2019

5. Stanovení členských příspěvků spolku za rok 2019

6. Různé

 

Jiří Kočař

Předseda výboru spolku