Valná hromada spolku 4.4.2016

Pozvánka

na valnou hromadu spolku 

Paragliding Klub Brno, z.s.

 

Předseda spolku Paragliding klub Brno, IČ 64329917 svolává tímto valnou hromadu spolku.

Datum a čas konání valné hromady:  4.4. 2016 od 18 hodin

 

Místo konání valné hromady:           restaurace U Bílého beránka

Štefánikova 16, 602 00 Brno

 

Návrh pořadu jednání

 

  1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
  2. Odvolání členů výboru spolku
  3. Volba členů výboru zapsaného spolku
  4. Schválení hospodaření za rok 2015
  5. Plán činnosti spolku na rok 2016
  6. Stanovení členských příspěvků spolku na rok 2017
  7. Různé

 

 

V Brně 3.3. 2016

 

 

 

Martin Lustig

 

Předseda výboru spolku