Valná hromada PGKB 2015

Pozvánka

na valnou hromadu občanského sdružení 

Paragliding Klub Brno, o.s.

 

Předseda Občanského sdružení Paragliding klub Brno, IČ 64329917 svolává tímto valnou hromadu Občanského sdružení.

Datum a čas konání valné hromady:  23.3. 2015 od 18 hodin

 

Místo konání valné hromady:            restaurace U Bílého beránka

Štefánikova 16, 602 00 Brno

 

Návrh pořadu jednání

 

1.      Zahájení a volba orgánů valné hromady

2.      Odvolání výboru sdružení

3.      Schválení změny sdružení na zapsaný spolek a schválení změny stanov sdružení na stanovy zapsaného spolku dle platného zákona

4.      Volba členů výboru zapsaného spolku

5.      Schválení hospodaření za rok 2014

6.      Plán činnosti spolku na rok 2015

7.      Stanovení členských příspěvků spolku na rok 2015 a 2016

8.      Různé

 

 

V Brně 18.2. 2015

 

 

 

Martin Lustig

 

Předseda Občanského sdružení